Estonya için, internet ve internet ile ilgili hizmetler akla geldiğinde dünyanın en başarılı ülkesi denebilir. Yaklaşık 25 yıl öncesine kadar hala Sovyet Rusya’nın egemenliği altında olan bir ülke için bu gerçekten inanılmaz bir yükseliş.

Bu büyük başarının arkasında tabi ki öncelikle politik istikrar ve Estonya’nın harika yönetilişi var. Estonya ayrıca milli gelire oranla en düşük borç miktarına, serbest ticaret ortamına ve sabit vergi oranına sahip ki tüm bunlar da Estonya’nın hızlı ekonomik gelişiminde son derece önemlidirler.

Sovyet sisteminden çıkan diğer ülkeler yolsuzluk ile boğuşmakta iken Estonya radikal bir karar alarak yolsuzlukla mücadele etmek için e-devlet sistemine geçti. Bu sistem sayesinde insanlar hemen hemen tüm resmi işlemlerini internet üzerinden gerçekleştirebiliyor, dolayısıyla yolsuzluğa sebebiyet verebilecek insan iletişiminden uzak kalabiliyorlardı. Özetle, bu sistemde rüşvet artık imkânsızdı.

E-devlet konusundaki bu başarı yerini zaman içerisinde e-Estonya olarak da bilinen tamamen dijital hizmetlerle kaplı bir ülkeye bıraktı. 2012 başlarında ülkenin yüzde 90’ı online hizmetleri kullanmak için bir elektronik kimlik kartına sahipti. Bunların yanı sıra; oy verme, vergi ödeme, bankacılık ve hatta tıbbi reçeteler gibi birçok işlem internet üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

İşler bunların da ötesine geçti ve Estonya 2014 senesinde dünyada bir ilki gerçekleştirerek e-vatandaşlık sistemini tanıttı. Estonya vatandaşı olmayanlar da bu sistemi kullanarak bir akıllı kimlik kartı edinebiliyor ve Estonya’daki çoğu elektronik hizmetten faydalanabiliyorlardı. Üstelik bu kart ile Estonya’da bir şirket kurmak bile mümkün hale geldi.

Sadece 1.3 milyon nüfusa sahip bu ülkenin bu kadar az zamanda bu kadar hızlı büyümesi göz önüne alındığında Estonya’nın gelecekte de gerçekleştireceği projelerden şüphe duymak mümkün değil. Teknoloji konusunda bu kadar önemli adımlar atan bu küçük ülke için şimdiden geleceğin ülkesi demek mümkün.