Estonya Vergi Sistemi

Estonya’da vergi sistemi “ulusal vergiler” ve “yerel vergiler” adı altında 2 tür vergi altında toplanmaktadır.
Ulusal vergiler şu şekildedir: gelir vergisi, sosyal vergiler, arazi vergisi, şans oyunları vergisi, katma değer vergisi, görev ve tüketim vergisi, ve ağır yük taşıtları vergisi. Yerel yönetimlerin özel vergileri belirleme hakları olsa da pek azı bunu yapar. Bu
vergilerden bazıları: tekne vergisi, reklam vergisi, sokak kapama vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, evcil hayvan vergisi, eğlence vergisi ve park ücretleri.

Ayrıca bazı işlemler eyalet vergisine tabi olabilir. Estonya’da hediye vergisi, emlak
vergisi veya hediye vergisi gibi vergiler bulunmaz.

Kurumsal Gelir Vergisi

Estonya’da yerel şirketler ve yabancıların kalıcı kuruluşları, paylaştırılmış gelirlerinden gelir vergisine tabilerdir (hem gerçek kazanç hem de varsayılan kazanç).
Paylaştırılmış gelirlere aşağıdakiler de dâhildir:

 •  Vergi döneminde paylaştırılmış kurumsal kazanç
 •  Hediye, bağış ve temsil harcamaları
 •  İş ile ilgili olmayan ödeme ve harcamalar

İşveren düzeyinde ek ödemeler de vergiye dahil olabilmektedir (örneğin: işçilere
maaşları dışında yapılan ödemeler). İşverenler ek ödemeler üzerinden gelir vergisi ve
sosyal vergi öderler.

Tüm dağıtımlar, vergilendirilebilir ödeme miktarının %20’si oranında gelir vergisine
tabidir. Kalıcı kuruluştaki kazançların ana merkeze veya diğer şirketlere aktarılması
da “dağıtım” sayılmaktadır. 2009 itibariyle, Estonya’da yaşamayanlara paylaştırılan
kar payı %20 oranındaki stopaj vergisine tabi değildir (dağıtımı yapan şirketin
sermayesindeki katkısına bakılmaksızın). Yine de bir takım stopaj vergileri
Estonya’da yaşamayanlara da uygulanabilir.

Estonya’da vergi dönemi aylık olduğundan vergi iadesi bir sonraki ayın 10’una kadar
yapılmalıdır.

Şahsi Gelir Vergisi

Sakinler dünya çapındaki gelirlerine göre vergi öderler. Bu vergilere çalıştırılan işçi
gelirleri (maaş ve bonuslar gibi), iş geliri, hisseler, kira gelirleri, sermaye kazançları,
telif ücreti vergisi, emekli maaşı ve burslar (devlet tarafından verilenler hariç) da
dâhildir.

Estonya’da yaşamayanlar yalnızca Estonya kaynaklı gelirlerinden vergilendirilirler.
Estonya da vergilendirilebilir gelirler şu şekildedir:

 •  Estonya’da bir işçi sözleşmesi altındaki işten elde edilen gelir
 •  Estonya’da yürütülen bir işten elde edilen gelir
 •  Estonya’da sahip olunan bir hisseden elde edilen hisse geliri
 •  Telif ücreti
 •  Estonya’da bulunan bir mülkün kiralanmasından elde edilen gelir
 •  Estonya’da bulunan bir mülkün kaldırılmasından elde edilen kazanç
 •  Estonyalı şirketler tarafından ödenen yönetici ücretleri
 •  Bir sporcu veya sanatçının Estonya’daki aktivitelerinden elde ettikleri gelirler
 •  Emekli maaşı ve burslar

Vergi oranı, vergilendirilebilir miktarın %20’si kadardır.

KDV

KDV, iş aktiviteleri bağlamında ürünlerin veya hizmetlerin tedarikleri üzerinden alınır, veya ürün ve hizmetlerin öz tedariki üzerinden alınır.

Vergi Kişisi bir iş aktivitesinde vergi kişisi olarak kayıtlı olan kişiye denir. Vergi kişisi; sağlanan hizmet veya ürünlerin vergilendirilebilir değerlerine KDV de eklemeli, ödemeye göre KDV’yi hesaplamalı, KDV’yi ödemeli, belgeleri saklamalı, kayıtları
tutmalı ve faturaları gerekliliklere göre hazırlamalıdır.

Vergi kişisi olarak zorunlu kayıt için alt sınır 16,000 EURO’dur. Ürün alımı durumunda sınırlı sorumluluklu bir vergi kişisi için alt sınır 10,000 EURO’dur. Hizmet alımı durumu için bir alt sınır yoktur.

Vergilendirilebilir dönem, 1 takvim ayıdır ve KDV iadeleri vergi yetkilisine vergi dönemini takip eden ayın 20. gününe kadar teslim edilmelidir.

Standart KDV değeri %20’dir. Azaltılmış oran ise %9 ve bazı durumlarda %0’dır.

Sosyal Vergi

Estonya’daki işverenler, kanunlar tarafından hariç tutulanlar hariç tüm çalışanları için yaptıkları ödemeler üzerinden sosyal vergi ödemek zorundadırlar. Yan ödemeler ve gelir vergisi de böylece sosyal vergi dahilindedir. Yalnızca işverenler ve bir işte yer almış şahıslar sosyal vergilerden sorumludurlar. Çalışanların sosyal vergi ödemesi gerekmez.

Sosyal vergi oranı %33’tür (%20 sosyal güvenlik, %13 sağlık sigortası)

Diğer Vergiler

Arazi vergisi: Arazi vergisi, resmi bir değerlendirme baz alınarak, tüm arazinin vergilendirilebilir değeri üzerinden alınır. Arazi sahipleri bu vergiden sorumludurlar. Yıllık arazi vergisi oranı, araziden edinilen kazancın %0.1 ile %2.5 arasında değişir.
Tüketim Vergisi: Tütün ürünleri, alkollü içecekler, yakıt, elektrik ve ambalaj üzerinden alınır.
Ağır Yük Taşıtları Vergisi: Ağır yük taşıyan araçlar için alınır: brüt yükü 12 tondan az olmayan veya yetkilendirilmiş bir maksimum yük sınırı olan yük araçları, brüt yükü 12 tondan az olmayan veya yetkilendirilmiş bir maksimum yük sınırı olan kamyon ve römork taşıyan yol trenleri.

Şans Oyunları Vergisi: Piyango ve bahis gibi oyunların işletilmesinden elde edilen gelir üzerinden vergilendirilir. Kumar masaları ve şans oyunları için kullanılan makineler için de alınır.

Gümrük

Estonya bir AB üyesi olduğundan tüm gümrük prosedürleri ortak gümrük prosedürü olan “TARIC” dâhilindedir. TARIC, ticari ve tarımsal mevzuatlara dair tüm ölçümleri içeren, çok dilli bir online veri tabanıdır.