Estonya’da Vergi nasıl ödenir ?

Yerel eyalet vergileri için yetkili Vergi ve Gümrük Kurulu’dur.

Estonya’da yaşayanlar kendilerini temsil etmeleri için bir “vergi temsilcisi” seçebilirler.Estonya’daki zorunluluklar ve aktiviteler için bu temsilciyi yetkilendirebilirler.

Vergi kişisi; vergi mükellefleri, stopaj mükellefleri veya hukuken veya bir sözleşme
altında stopaj mükellefleri ile vergi mükelleflerinin vergi yükümlülüklerinden sorumlu
kişilerdir.

Vergi ve Gümrük kuruluna yapılacak Aylık Bildirim:

Gelir vergisi, sosyal vergi, işsizlik sigortası primleri ve emeklilik ödemeleri ödeme ayını takiben, her ayın 10’una kadar bildirilmeli ve ödenmelidir.

KDV bildirimi, vergi dönemini takip eden ayın 20’sine kadar yapılmalı ve ödenmelidir.

Bir önceki aydan bir ödeme olması durumunda, her ayın 10’una kadar, vergi ödeyicilerinin dağıtılan kazancın alıcılarına veya hissedarlara yapılan ödemelere, sermaye azaltımı üzerine yapılan ödemelere dair bir bildirim dosyasını Vergi ve
Gümrük kurulunun yerel merkezine iletmelidir.

Tüm vergi bildirimleri E-vergi/e- gümrük sistemi üzerinden elektronik olarak da yapılabilir. Bu sistem Vergi ve Gümrük Kurumuna ait bir elektronik hizmettir ve 7/24 işlevseldir. E-vergi/e- gümrük ile aşağıdakiler yapılabilir :

  •  Vergi bildirimlerinin sunulması
  •  Gümrük işlemlerinin yapılması
  •  Bir kişinin vergi işlemlerini öğrenme
  •  Vergi ve Gümrük Kurulu ile güvenli iletişim