Estonya’da maliyetler komşu Avrupa Birliği ile uyumlu şekilde ilerlese de bir takım farklılıklar söz konusudur. Ortalama olarak bakıldığında, Estonya’da maaşlar İsveç ya da Finlandiya’dakilerin 3 katıdır. Ancak, daha da önemlisi, maaşlar pazarlar ile uyumlu şekilde düzenlenmiştir. Maaşlar ekonominin hızlı zamanlarında hızla yükselirken, kriz zamanlarında ise dengeli şekilde ayarlanmıştır. Bu tür bir esneklik sayesinde çoğu firma zor koşullara rağmen varlığını sürdürmeyi başarmıştır.

Ofis kiraları ve tüm yardımcı hizmetlerin ücretleri bir şekilde diğer Avrupa ülkelerinden daha ucuz olacak şekilde ayarlanmıştır. Estonya kendi elektriğini üretebilmektedir ve elektrik devlet tekelinde dağıtılmaktadır. Doğal gaz, Avrupa ücretlendirmesine göre Rusya’dan ithal edilmektedir. Su ise yerel yönetimler tarafından yönetilmektedir. Bu tür kamu hizmetlerin denetimi Rekabet Kurumu tarafından yapılmaktadır.