Rekabetçi vergi sistemleri indeksine göre Estonya’daki vergi sistemi 2015 senesinde de en iyi vergi sistemi seçildi. Haber Wall Street Journal’da da yerini buldu.

Estonya, şu an için Avrupa’daki en iyi vergi sistemine sahip. Bu durumda Estonya vergi sisteminin dört önemli özelliğinin etkili olduğunu belirtmek gerek. Öncelikle, yalnızca dağıtılmış kardan alınan %20’lik vergi oranı bunda son derece etkili oldu. İkinci olarak, yine %20’lik kişisel sabit vergi oranı son derece büyük bir avantaj olarak görülmekte. Üstelik kişisel kar payı gelirleri bu vergiye dahil olmuyor! Üçüncü olarak ise mülkiyet vergisinin yalnızca sahip olunan topraktan alınması (üzerindeki yapıların veya sermayenin vergilendirmeye tabi olmaması) son derece önemli bir artı. Son olarak ise, Estonya’da yerel şirketler tarafından yurt dışından elde edilen gelirlerin vergiden %100 muaf olduğu bir bölgesel vergi sistemi mevcuttur.

En iyi vergi sisteminin seçilmesinde bir çok faktörün göz önünde bulundurulduğunu belirtmek gerek. Estonya vergi sisteminin yukarıda saydığımız özellikleri onun en iyi vergi sistemi seçilmesinde yeterli oldu.