Bilişim ve teknoloji alanında daha fazla yetkin kadın uzmanın yer alması uzun yıllardır arzulanan bir projeydi. Estonya, birçok farklı kuruluş ile birlikte bu konuda daha sağlam adımlar atarak çeşitli projeler oluşturdu. Örneğin; TechSisters, Digigirls ve Garage48 gibi projeler kadınların teknoloji alanında teşvik edilmesi ve gerekli eğitimleri edinmeleri konusunda destek sağlanması gibi konular için oluşturuldu.

Çabalar Meyve Vermeye Başladı

Estonya’nın kadın girişimcileri teknoloji alanına çekme çabaları meyvelerini vermeye başladı bile. Örneğin; 2014 senesinde Estonya’nın en büyük girişimcilik yarışmalarından birini ilk defa kadın odaklı bir proje olan Timber Diameter adlı Garage48 projesi kazandı.

Estonya’da bilişim alanında kadınların büyük avantajları var. Her ne kadar Estonya bilişim açısından büyük bir güce dönüşmüş olsa da bu sektörün farklı alanlara açılma ihtiyacı göz ardı edilemez. Kadınlara yönelik çalışmaları yürütebilecek kalifiye eleman azlığı bu alanda kadın girişimciler için son derece önemli bir fırsat.