Yapılan son ölçümlere göre Estonya’da gayri safi milli hasıla, 2015’in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre %1,9 arttı.

Bu artışta en büyük rolü emlak, gayrimenkul, ormancılık ve balıkçılık sektörleri oynadı.

Artışın dış ticarete de yansıyarak Estonya ekonomisine daha büyük katkıda bulunması bekleniyor.