Ölçülen verilere göre 2014 yılında Estonya’nın ödemeler bilançosunda 205 milyon Euro’luk bir bolluk söz konusu oldu. Ürün ihracatı ithalattan daha azdı ancak söz konusu hizmetlere geldiğinde durum tam tersi idi ve toplam ürün ve hizmet hacmi 681 milyon Euro’ya yükseldi. AB Yapısal Fonlarından altyapı gelişimi için gelen gelirler 2014’te daha düşüktü. Finansal hesaptan sermaye çıkışı sermaye girişinden 191 milyon Euro daha fazlaydı.

Estonya’daki hizmet ve ürün ithalat ve ihracatı gayri safi milli hasılanın %167’si kadardı. Bu, Avrupa Birliği ortalamasının neredeyse iki katı ve gösteriyor ki ülke dış etmenlere daha fazla bağlı.

Aşağıdaki ilgili tablodan ülkelere dair ekonomik açıklık verilerini görebilirsiniz.