Estonya’nın, kurumsal kar açısından son derece avantajlı bir vergi sistemi vardır. Yabancı organizasyonların ülke içerisindeki birimleri tüm dağıtımlarından yalnızca %20’lik bir gelir vergisinden sorumludur. Buna aşağıdakiler dâhildir:

  • Kar payları ve diğer kar dağıtımları
  • Maaş dışında verilen haklar
  • Hediyeler ve bağışlar
  • İş ile alakalı olmayan harcama ve ödemeler

Şirket içerisinde tutulan kar için alınan vergi %0

1 Ocak 2009 itibariyle vatandaş olmayanlara ödenen kar payları stopaj vergisine tabi değil!

Vergi Anlaşmaları

Estonya’nın 51 farklı ülke ile vergi anlaşması bulunmaktadır. Bu anlaşmalar sayesinde vergi indirimleri sağlanabilmektedir. Bu indirimlerden faydalanmak için şahısların, bir ülkenin vatandaşı olduklarını kanıtlayan belgelerini ödemeyi takip eden ayın en geç 10. gününe kadar vergi yetkililerine sunmaları gerekmektedir.

Yatırımcıların Göz Önünde Bulundurması Gereken Noktalar

  • Estonya’daki vergi sisteminin öncelikli amacı: basit vergi sistemi ve düşük oranlar
  • Sabit vergi oranı (hem şahıslar hem şirketler için %20)
  • 2000’den bu yana, şirket içerisinde kalmış (dağıtılmamış) şirket karları vergiden muaf! (%0)
  • Muhteşem elektronik vergi yönetimi sistemi
  • Standart KDV oranı %20, azaltışmış oran %9